רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

רישום לשנה"ל תשפ"א ומידעון להורים

הרישום יתקיים בין התאריכים 27/1/20 – 16/2/20 לאתר הרישום למוסדות החינוך לחץ כאן
 
עדכון לגבי שינויים צפויים במצבת הגנים בשנת תשפ"א לחץ כאן
 
נפתחה הרשמה לצהרוני המתנ"ס לרישום לחץ כאן
 
לצפייה בעלון הרישום לשנת הלימודים התשפ"א לגני הילדים, לכיתות א' ולצהרוני המתנ"ס - לחץ כאן
 
הזמנה לערב חשיפה להורים לקראת הרישום לשנה"ל תשפ"א - לחץ כאן

 לגנים ואזורי הרישום לשנה"ל תשפ"א - לחץ כאן
 
מועדי וגילאי הרישום לשנה"ל תשפ"א - לחץ כאן
 
לאגרת חינוך שנה"ל תשפ"א - לחץ כאן
 
מצגת גני ילדים ישיבת מועצה לחץ כאן 
 
הרישום הידני (לתושבים חדשים) לגני הילדים ולבתי הספר יתקיים במשרדי מחלקת החינוך
1. גם הילדים הנמצאים שנה שנייה בגן חייבים לבצע הליך רישום לשנת תשפ"א.
2. ילדי חטיבות צעירות הלומדים בניצני השרון, יובלים ולב רן העולים לכיתה א' אין צורך ברישום 
 

הרישום הידני יתקיים ברח' הגפן 56, צורן במועדים הבאים:

בימי ג' בתאריכים: 28/01/20, 04/2/20, 11/2/20 בין השעות 18:00- 16:00
בימי א' בתאריכים: 2/2/20, 09/02/20, 16/2/20, בין השעות 09:00-12:00
 
סיוע ברישום לתושבי קדימה, שאין באפשרותם להירשם באינטרנט יערך במבנה המועצה ברח' הרצל 1 ,קדימה 
ביום א' בתאריך 09/02/2020 בין השעות 18:00-16:00