רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

רישום לגנים שנה"ל תשפ"ב ומידעון להורים

לסיכום ביניים של ועדת ההיגוי לחץ כאן
 
הרישום לגנים לשנה"ל התשפ"ב יתקיים בין התאריכים 14/1/21- 3/2/21 באתר הרישום לגני הילדים - לחץ כאן
 
לצפייה בעלון הרישום לשנת הלימודים התשפ"ב לגני הילדים, לכיתות א' ולצהרוני המתנ"ס - לחץ כאן
 
לצפייה בהקלטת ערב החשיפה להורים לקראת הרישום לשנה"ל תשפ"ב - לחץ כאן
 
מועדי וגילאי הרישום לשנה"ל תשפ"ב - לחץ כאן

עדכונים:
 
רישום בזמן קורונה:
הרישום לגני הילדים יתקיים בין התאריכים 14/1/21- 3/2/21 בכפוף להנחיות תו סגול, לא תתאפשר קבלת קהל במשרדי מחלקת החינוך.
 
ניתן לבצע רישום במחלקת החינוך באחד האפיקים הבאים:
1. הורדת טפסי הרישום מאתר האינטרנט של המועצה ומשלוח באמצעות דואר אלקטרוני: hinuch@kadima-zoran.muni.il.
2. בהיעדרי גישה לדואר אלקטרוני, ניתן לקבל את טפסי הרישום בעמדת הקבלה למשרדי המועצה:
- בעמדת הקבלה באגף החינוך, רווחה וקהילה ברחוב הגפן 56 צורן
- בעמדת הקבלה במשרדי המועצה ברחוב הרצל 1 קדימה
את הטפסים המלאים יש למסור במעטפה חתומה בעמדות אלה.
 
תושבים הזקוקים לסיוע ברישום
תושבים הזקוקים לסיוע ברישום מוזמנים לפנות למחלקת החינוך:
- באמצעות דואר אלקטרוני: eti@kadima-zoran.muni.il
- בטלפון 098790103/ 09-8970134
- בתקופת הרישום צפוי עומס פניות למחלקה. נעשה מאמץ לחזור לכל תושב.