רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי כ"א/דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
שאלון אישי למועמד 2020
02/02/2020 00:00:00
2.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 14/2020 לתפקיד מנהל/ת מדור חינוך מיוחד
27/05/2020 00:00:00
3.
מכרז פנימי/פומבי מספר 12/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקת קידום ורישוי עסקים במועצה מקומית קדימה צורן
24/05/2020 00:00:00
4.
מכרז פנימי/פומבי מספר 11/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך במועצה מקומית קדימה - צורן
5.
כתב מינוי אחראי/ת העסקת עובדים עם מוגבלויות
6.
תכנית שנתית לשנת 2020 להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות
7.
דרושים בעלי מקצוע להתנדבות בשעת חירום