רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2014

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
לא מן המניין מס 2.14.14 30/12/2014
2.
לא מן המניין מס 2.13.14 9/12/2014
3.
מן המניין מס 1.11.14 9/12/2014
4.
לא מן המניין מס 2.12.14 18/11/2014
5.
מן המניין מס 1.10.14 11/11/2014
6.
מן המניין מס 1.09.14 21/10/2014
7.
מן המניין מס 1.08.14 9/09/2014
8.
לא מן המניין מס 2.11.14 20/08/2014
9.
לא מן המניין מס 2.10.14 20/08/2014
10.
לא מן המניין מס 2.09.14 29/07/2014
11.
לא מן המניין מס 2.08.14 8/7/2014
12.
מן המניין מס 1.07.14 8/7/2014
13.
לא מן המניין מס 2.07.14 26/6/2014
14.
לא מן המניין מס 2.06.14 10/6/2014
15.
מן המניין מס 1.06.14 10/06/2014
16.
מן המניין מס 1.05.14 13/05/2014
17.
מן המניין מס 1.04.14 8/04/2014
18.
. לא מן המניין מס 2.04.14 25/02/2014
19.
מן המניין מס 1.02.14 18/02/2014
20.
לא מן המניין מס 2.03.14 18/02/2014
21.
לא מן המניין מס 4.1.14 11/2/2014
22.
לא מן המניין מס 2.01.14 14/1/2014
23.
לא מן המניין מס 2.02.14 14/1/2014
24.
מן המניין מס 1.01.14 14/1/2014