רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ישיבת וועדת תמיכות 20.12.17
2.
ישיבת וועדת תמיכות 10.7.17
3.
חוזר מנכ"ל משרד הפנים נוהל תמיכות וטפסים
4.
תבחינים למתן תמיכות שנה"כ 2017
5.
פרסום מתן תמיכות הגשה עד 21.5.17 בשעה 12:00
6.
פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות - 2016
7.
תבחינים מעודכנים למתן תמיכות לשנת 2016
8.
החלטה לענין תמיכות 2015
9.
פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות - 2014