רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2013

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
לא מן המניין מס 2.16.13 29/12/2013
2.
לא מן המניין מס 2.15.13 3/12/2013
3.
לא מן המניין מס 2.13.13 26/11/2013
4.
לא מן המניין מס 2.14.13 26/11/2013
5.
לא מן המניין מס 2.12.13 19/11/2013
6.
לא מן המניין מספר 2.11.13 16/09/2013
7.
לא מן המניין מספר 2.10.13 13/08/2013
8.
לא מן המניין מספר 2.09.13 13/08/2013
9.
לא מן המניין מספר 2.08.13 13/08/2013
10.
לא מן המניין מספר 2.07.13 30/7/2013
11.
מן המניין מספר 1.07.13 9/07/2013
12.
לא מן המניין מספר 2.05.13 25/06/2013
13.
מן המניין מספר 1.06.13 11/06/2013
14.
מן המניין מספר 1.05.13 6/05/2013
15.
לא מן המניין מספר 2.04.13 6/05/2013
16.
מן המניין מספר 1.04.13 8/04/2013
17.
טלפוני מספר 4.01.13 20/03/2013
18.
מן המניין מספר 1.3.13 12/03/2013
19.
לא מן המניין מספר 2.02.13 26/02/2013
20.
מן המניין מספר 1.02.13 19/02/2013
21.
לא מן המניין מספר 2.01.13 20/1/2013
22.
מן המניין מספר 1.1.13 8/01/2013