רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2015

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
לא מן המניין מס 8 8/09/2015
2.
לא מן המניין מס 5 04/08/2015
3.
לא מן המניין מס 6 06/08/2015
4.
לא מן המניין מס 7 23/08/2015
5.
מן המניין מס 7 14/07/2015
6.
לא מן המניין מס 4 5/07/2015
7.
לא מן המניין מס 3 22/06/2015
8.
מן המניין מס 6 9/06/2015
9.
מן המניין מס 8 8/09/2015
10.
מן המניין מס 1.05.15 12/05/2015
11.
מן המניין מס 1.04.15 14/04/2015
12.
מן המניין מס 1.3.15 10/3/2015
13.
מן המניין מס 1.02.15 18/02/2015
14.
מן המניין מס 1.01.15 13/01/2015