רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2009

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
לא מן המניין - 30 24/11/2009
2.
לא מן המניין - 29 24/11/2009
3.
לא מן המניין - 28 10/11/2009
4.
לא מן המניין - 27 11/10/2009
5.
לא מן המניין - 26 03/11/2009
6.
לא מן המניין - 25 03/11/2009
7.
לא מן המניין - 24 13/10/2009
8.
לא מן המניין - 23 13/10/2009
9.
לא מן המניין - 22 09/10/2009
10.
לא מן המניין - 21 02/09/2009
11.
לא מן המניין - 20 01/09/2009
12.
לא מן המניין - 19 25/08/2009
13.
לא מן המניין - 18 18/08/2009
14.
לא מן המניין - 17 04/08/2009
15.
לא מן המניין - 16 28/07/2009
16.
לא מן המניין - 15 21/07/2009
17.
לא מן המניין - 14 21/07/2009
18.
. לא מן המניין - 13 30/06/2009
19.
לא מן המניין - 13 30/06/2009 - מצגת
20.
. לא מן המניין - 12 23/06/2009
21.
לא מן המניין - 11 20/05/2009
22.
. לא מן המניין - 10 05/05/2009
23.
. לא מן המניין - 09 07/04/2009
24.
לא מן המניין - 08 07/04/2009
25.
לא מן המניין - 07 31/03/2009
26.
לא מן המניין - 06 17/03/2009
27.
לא מן המניין - 05 28/02/2009
28.
לא מן המניין - 04 01/02/2009
29.
לא מן המניין - 03 01/02/2009
30.
.לא מן המניין - 02 27/01/2009
31.
לא מן המניין 01 20/01/2009