רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דין וחשבון שנתי 2014

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דוח נתצ - תלונתם של מיטל גרשון ודפנה
2.
דוחות מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור
3.
דוח נציב תלונות הציבור 2014
4.
תלונות הציבור - מבוא כללי
5.
שער לדוח - נתצ 2014
6.
שינוי סימון כביש לצורך ביטול קנס
7.
חיובי טלפון סולולרי
8.
תפיסת נכס עירוני ברחוב ויצמן 5
9.
איכות השירות לציבור
10.
מתן רישיון עסק לגני אירועים
11.
תנועת הנוער בני המושבים
12.
איתור ילדים ונוער בסיכון
13.
הפיקוח וקבלת עבודות הנדסיות
14.
מבוא כללי
15.
כריכת הדוח
16.
הערות ראש המועצה לדוח מבקר המועצה 2014