רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דין וחשבון שנתי 2015

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דוח תוצאות בירור תלונה עמרי ירושלמי
2.
דוח תוצאות בירור תלונה תלונה של מרק על רכש סנדות ללא הליך הצעת מחיר
3.
דוח על תוצאות בירור תלונה - תלונה של מרק על הבחירה בכורת עצים
4.
דוח בירור תוצאות תלונה בנושא הבחירה במסיע לסיורי סליחות
5.
דוח נציב תלונות הציבור 2015
6.
דוח ביקורת רישוי עסקים מעקב 3
7.
דוח ביקורת הבטיחות והרישוי באירוע של הצופים
8.
דוח ביקורת ההחלטה על מתן רישיון עסק לקדמת עדן סופי
9.
דוח ביקורת מכרז לרכישת מתקני משחק
10.
דוח ביקורת ארכיון המועצה
11.
דוח ביקורת התקשרות עם יועץ תקשורת
12.
דוח ביקורת ביצוע הסע לאילת עבור בני המושבים
13.
דוח ביקורת מכתב הטענות של גזבר המועצה על ראש המועצה
14.
מבוא כללי
15.
שער הדוח