רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ועדת ערר לענייני ארנונה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת ערר ארנונה קדימה- צורן
01/05/2018 00:00:00
2.
מרב שרותי אחסנה החלטה בערר
3.
כתובת מייל של ועדת ערר: appealscommitee@kadima-zoran.muni.il
4.
ועדת ערר מיום 7/12/2018 חתום ע"י יו"ר הועדה
5.
החלטת ועדת ערר מתאריך 16.1.12
6.
החלטת ועדת ערר מתאריך 6.5.12 - ירון דניאל
7.
החלטת ועדת ערר מתאריך 24.4.12
8.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 24.4.12 - גד רונן
9.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 19.6.12
10.
החלטת ועדת ערר מתאריך 1.7.12 - בנושא מרתפים
11.
החלטת בית המשפט מתאריך 17.10.12 - ירון דניאל
12.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 16.9.14
13.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 7.10.14
14.
החלטת ועדת ערר מתאריך 27.11.14 - מרתפים
15.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 23.12.14
16.
פרוטוקל ועדת ערר מתאריך 19.1.16