רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ועדת ערר ארנונה – ערר מרתפים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ילקוט הפרסומים-7807
2.
סמיקום תעשיות החלטת ביניים מיום 15-2-2018 חתומה
3.
קאי תכשיטים - החלטה בערר מיום 15-2-2018 חתומה
4.
וועדת ערר לארנונה 13.12.2016
5.
ועדת ערר ישיבה 4.12.16
6.
החלטת ועדת ערר בעניין סוגיית המרתפים 07/08/2016
7.
החלטת ועדת ערר מתאריך 1.7.12 - בנושא מרתפים
8.
ועדת הערר לענייני ארנונה לגבי מרתף 08/08/2016