רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ועדת תכנית המתאר

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
התנגדות לתכנית המתאר מספר 457-0112086
2.
פרוטוקול ישיבה מספר: 2018028 לתאריך ישיבה מיום 16.7.18
3.
דוח חוקר התנגדויות תכנית מתאר
28/04/2019 00:00:00
4.
החלטת ישיבת ועדת משנה להתנגדויות, ישיבה מספר 2
5.
החלטות ולנתע מתאריך 15.11.16 בעניין תכנית המתאר