רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דין וחשבון שנתי 2016

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דוח מבקר המועצה 2016 חלק א
2.
דוח מבקר המועצה 2016 חלק ב
3.
דוח מבקר המועצה 2016 חלק ג
4.
דוח מבקר המועצה 2016 חלק ד