רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

טפסים שימושיים

את כל האבחונים והבדיקות ניתן לערוך במכונים להתפתחות הילד מגיל לידה – 7 שנים.
 
אבחונים פסיכו-דידקטיים ניתן לערוך בשירות הפסיכולוגי-החינוכי שברשות או בשירות הפסיכולוגי המשלים ולחילופין במכונים פרטיים.
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב או השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה
2.
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה
3.
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל או בבית-ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה
4.
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות
5.
הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר
6.
בקשה לשינוי שיבוץ בשנת הלימודים
7.
טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד