רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חוזרי מנכ"ל והנחיות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
חוזר להורי גני ילדים
2.
חוזר מנכל וטפסים- סייעת רפואית
3.
להבהרות בנושא אבטחת גני ילדים
4.
נוהל הפעלת סייעת רפואית בגן