רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2020

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום 16.6.20
29/06/2020 00:00:00
2.
תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מיום 16.6.20
29/06/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום 19.5.2020
04/06/2020 00:00:00
4.
תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מיום 19.5.2020
04/06/2020 00:00:00
5.
סטטוס פרויקטים פעילים ובעבודה מעודכן מאי 2020
26/05/2020 00:00:00
6.
ישיבת מליאה 19/5/2020 סיכום קורונה עד כאן
21/05/2020 00:00:00
7.
ישיבת מליאה 19/5/2020 סטטוס גזברות וגביה מאי 2020
21/05/2020 00:00:00
8.
פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום 15.3.2020
23/04/2020 00:00:00
9.
תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מיום 15.3.2020
23/04/2020 00:00:00
10.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 2 שהתקיימה ביום 11.2.2020 בלשכת ראש המועצה
23/02/2020 00:00:00
11.
פרוטוקול מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 2 שהתקיימה ביום ג 11.2.2020
23/02/2020 00:00:00
12.
פרוטוקול מליאת מועצה מלא מן המניין מס 1 מיום 21.1.2020
12/02/2020 00:00:00
13.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 1 שהתקיימה ביום 2020.1.21 בלשכת ראש המועצה
12/02/2020 00:00:00