רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פנימי מספר 13/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקה החינוך הקדם יסודי במועצה מקומית קדימה - צורן
01/07/2020 00:00:00
2.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 14/2020 לתפקיד מנהל/ת מדור חינוך מיוחד
17/06/2020 00:00:00
3.
מכרז פנימי/פומבי מספר 11/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך במועצה מקומית קדימה - צורן
02/06/2020 00:00:00
4.
מכרז פנימי/פומבי מספר 12/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקת קידום ורישוי עסקים במועצה מקומית קדימה צורן
02/06/2020 00:00:00