רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הרשמה לקייטנת מדע

 
אנו שמחים להזמין את בנכם/בתכם להשתתף בקייטנת מדע.
 
הפעילות נערכת ביוזמה ובמימון של משרד המדע והטכנולוגיה ובתפעול YTEK ובשיתוף המועצה המקומית.
YTEK פועלת בשיתוף הפקולטות הבאות בטכניון: המרכז לרובוטיקה ע"ש לאומי בפקולטה להנדסה מכונות, הפקולטה להנדסה ביורפואית והפקולטה למתמטיקה.
 
הקייטנה תתקיים בין התאריכים 13.8-17.8
בין השעות 08:00-12:30
לבוגרי כתות ג`- ו` (בחלוקה לקבוצות של ג-ד, ה-ו)
בבית הספר "יגאל אלון"
 
פתיחת הקייטנה מותנית במינימום משתתפים וכמות המשתתפים מוגבלת.
הרישום יחל ביום שני 31.7, באתר ובמשרדי המתנ"ס.