רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תפעול ושפ"ע/ חזות הישוב

הערכות שפע לימי הפסח 

 

פינוי גזם ופסולת גושית

תושבים יקרים,
במסגרת שיפור חזות היישוב החליטה המועצה המקומית להוציא מהיישוב את מכולות פינוי הגזם ופסולת גושית. במקום המכולות יוכלו התושבים לפנות את הגזם ופסולת גושית אל המקום בו עמדו המכולות עד היום. בטווח הזמן הקרוב יוצבו שלטים מנחים במקומות שיסומנו לצורך כך.

יש להוציא גזם ופסולת גושית יום 1 בלבד לפני מועד הפינוי. תושב שיוציא גזם ופסולת גושית שלא במועד הפינוי, צפוי לקנס על-פי חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 1984.
 
 
מועד פינוי אשפה 
 
קדימה:
באזור הכפר: בימי שני וחמישי.
במרכז הישוב: בימי שלישי ושישי.
באזור "בנה ביתך": בימי ראשון ורביעי.
 
צורן ורמת אמיר :
בימי שני, רביעי ושישי.
 
"הוצאת הגזם ופסולת גושית תבוצע יום ליפני הפינוי "
 
למידע נוסף ומפת פינוי גזם ופסולת גושית - לחץ כאן
 
מיקום כלי אצירה כתומים 
 
מיקום כלי אצירה כתומים צורן רמת אמיר - לחץ כאן
מיקום כלי אצירה כתומים – קדימה - לחץ כאן