רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

טיפים

סוללות

 ● סוללות מכילות רעלים המזיקים לסביבה ולכן הן מפונות להטמנה בטוחה ונפרדת ולא למחזור. פנו את הסוללות הישנות למתקנים המיועדים לאיסופן.
● השתמשו במידת האפשר בסוללות נטענות.
 

תרופות

● גם תרופות יש לשלוח להטמנה בטוחה. נקודות איסוף לתרופות ישנות נמצאות בקופות החולים.
 

נייר וקרטון

● הקפידו לכתוב על שני צידי הדף, וכוונו גם את המדפסת להדפסה דו-צדדית, כדי לחסוך בנייר.
● מחזרו את פסולת הנייר - הפרידו את הנייר המשומש והעיתונים מהפסולת הרגילה ופנו אותם למתקן המחזור.
● פנו קרטון למתקני איסוף המיועדים לכך.
● מנייר ומקרטון ממוחזר מייצרים נייר טואלט, נייר טישו, קרטון, תבניות ביצים ועוד.
 

בקבוקים

● החזירו מכלי משקה מזכוכית ומפלסטיק ופחיות לרשתות השיווק או לחנויות, וקבלו את דמי הפיקדון או הביאו אותם למרכזי המחזור בבתי הספר.
● מפלסטיק ממוחזר מייצרים מעילי "פליז", תחליפי עץ לריהוט גן, מדרגות וגשרים בפרקים ובגנים, אריזות לפירות ועוד.
 

שמן

● אחרי טיגון אל תשפכו את השמן המשומש לכיור. הדבר עלול לגרום לסתימה במערכת הביוב ולהגיע בסופו של דבר למי התהום ולמערכות להשבת מי השופכין.
● אספו את השמן המשומש בצנצנת או בקבוק זכוכית ופנו לעמדות איסוף שמן משומש.