רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

יחידות המחלקה

יחידת מזכירות וזכאות

היחידה מהווה את הנהלת החשבונות הפנימית של המחלקה וכוללת:
 • עבודת מזכירות שוטפת
 • מענה טלפוני הכולל קבלת פרטים לשירותים ותכניות המתפרסמות באתר
 • קבלת קהל
 • ניהול תקציב
 • חישובי הזכאות לסיוע לפרטים ולמשפחות
 • דיווחים לגזברות המועצה ולמשרד הרווחה
 • מטרת היחידה היא למקסם את אפשרויות הסיוע לרווחת המשפחות.

היחידה לטיפול בפרט ובמשפחה

הטיפול במשפחה מהווה חלק עיקרי בשירותי המחלקה וזאת מתוך ראייה מקצועית כי התא המשפחתי הוא המקור הטבעי של הפרט.
מטרת היחידה לתת שירות טיפולי ליחידים, זוגות ומשפחות.
הטיפול ניתן במגוון תחומים:
 • ליווי מקצועי אישי.
 • סיוע למשפחה במשבר עקב מחלה, שכול וכו'.
 • טיפול בבעיית אלימות במשפחה.
 • ייעוץ וטיפול למשפחות חד-הוריות.
 • הפעלת סומכות/חונכות להורים עם קשיי תפקוד.
 • סיוע חומרי כגון עזרה ביתית לחולה, השלמת ציוד ביתי, נסיעות לטיפולים רפואיים, ביגוד.
 • הפניה לקבלת סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים.
 • תיווך מול גורמי ממסד שונים (המוסד לביטוח לאומי, משרד השיכון) לצורך מיצוי זכויות.

רצף השירותים הניתנים בקהילה לפרטים: לחץ כאן

היחידה לטיפול בילד ונוער לפרטיםלחץ כאן

היחידה לאזרח הוותיק לפרטיםלחץ כאן

זכותון של עובדים זרים לפרטים: לחץ כאן 

 טיפול בתחום השיקום לפרטים: לחץ כאן