רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

עיר ללא אלימות

 

31.12.14 היום זה קורה - מבצע "מבלים באחריות" 

תפקיד רכז המוגנות להגביר את תחושת המוגנות והביטחון של ילדים ובני נוער בישוב.
הרכז מהווה גורם נוסף על אנשי המקצוע לפניות על אירועי אלימות, וונדליזים, איומים,
חרמות ואלימות ברשתות החברתיות. עבודת הרכז מהווה פתיחת ערוץ נוסף לפניות נוער
ותפקידו לתווך ולקשר בין בני הנוער לבין אנשי המקצוע במועצה, במסגרות החינוך
.ובשיטור הקהילתי
 
סיירת הורים למען נוער קדימה צורן 
 
הסיירת פועלת במודל חינוכי ולא אכיפתי. תפקיד הסיירת לסייע בצמצום התנהגויות,
סיכוניות של בני הנוער בישוב כגון: אלימות, מניעת שימוש בחומרים ממכרים, וונדליזם.
גישת מתנדבי הסיירת היא נוכחות בשטח, מתן הסברה, מתן מענה ראשוני לנוער במצבי
.חירום ודיווח לגורמים הרלוונטיים בקהילה
הסיירת פועלת בסופי שבוע בשעות הערב והלילה ומתוגברת בחופשות בתי הספר. מתנדבי
הסיירת משתתפים בהכשרות מקצועיות ממיטב המנחים בארץ. בקדימה צורן יש שתי
סיירות, אחת לקדימה ואחת לצורן. הסיירות פועלות בליווי מקצועי ומימון משותף של
.פרויקט "עיר ללא אלימות "והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
רכז שתי הסיירות בישוב אחראי לארגון ותאום עבודת הסיירות כלומר גיוס מתנדבים,
קליטה ושיבוץ מתנדבים בימי הסיורים העברת דיווח וסיכומי סיורים וקשר עם גורמי
.הטיפול והאכיפה בקהילה
.להצטרפות לסיירת ולקבלת פרטים ניתן לפנות לזהר לרר, נייד: 054-5404490
Zohar.lerer@gmail.com
 

רכז מוגנות יישובי תקפיד שבוצע בשנים 2015-2016 

תפקיד רכז המוגנות להגביר את תחושת המוגנות והביטחון של ילדים ובני נוער בישוב.
הרכז מהווה גורם נוסף על אנשי המקצוע לפניות על אירועי אלימות, וונדליזים, איומים,
חרמות ואלימות ברשתות החברתיות. עבודת הרכז מהווה פתיחת ערוץ נוסף לפניות נוער
ותפקידו לתווך ולקשר בין בני הנוער לבין אנשי המקצוע במועצה, במסגרות החינוך
.ובשיטור הקהילתי
 
 חומרי הסברה לחלק של עיר ללא אלימות באתר המועצה - לחץ כאן
 
 
רועי איצקוביץ
טלפון :052-8379363 מייל : roii@kadima-zoran.muni.il
מנהל תוכנית עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים קדימה-צורן