רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

עיר ללא אלימות

 

רועי איצקוביץ
טלפון :052-8379363 מייל : roii@kadima-zoran.muni.il
מנהל תוכנית עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים קדימה-צורן