רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מקוואות

קדימה

מקווה נשים קדימה- רחוב הפלמ"ח 132, טלפון - 09-8990342
פתוח: בימי חול - משקיעת החמה למשך שלוש שעות
בליל שבת קודש - נפתח חצי שעה אחרי הדלקת נרות
במוצ"ש - פתוח לאחר צאת השבת למשך שעתיים
בלניות: אסתי בן אהרון - 050-9439000
רחל יומטוביאן - 058-7702548

צורן

מקווה נשים צורן - רחוב האילנות 20, טלפון - 09-8949493
פתוח: בימי חול - משקיעת החמה למשך שלוש שעות
בליל שבת קודש - נפתח חצי שעה אחרי הדלקת נרות
במוצ"ש - פתוח לאחר צאת השבת למשך שעתיים
בלניות: אביגיל עטייה - 054-2808781
מוריה ענבי - 058-6087181