רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

נסיון

המים המסופקים לתושבי פתח תקווה מגיעים  מארבעה קידוחים מקומיים, השואבים מים ממאגר מי תהום מתוקים (אקוויפר ההר), מ- 16 חיבורי מים של חברת "מקורות" ובאמצעות תחנות שאיבה הסונקות מים מבריכות אגירה אל הרשת העירונית.

חברת מקורות מספקת לעיר מים בתמהיל של מי קידוחים ומים מהתפלה. 

מערכת המים העירונית (רשת טבעתית) מופעלת בשני אזורי לחץ, כשההפרדה בין האזורים הינה באמצעות מגופים סגורים.

בתקופת "עונת צריכת החורף" ( 01.12-31.03) העיר פתח תקווה ניזונה בעיקר מהמוביל הארצי.

סוג המתקן

סטטוס

כמות המתקנים

כמות יחידות שאיבה

כמות מאגרי מים

קיבולת, מ"ק

בארות

פעילות

5

5

   

בארות עתודה

חירום

4

4

   

תחנות שאיבה ובריכות אגירה

פעילות

5

18

6

27,500

תחנות שאיבה להגברת לחץ מים (בוסטרים)

פעילות

1

3

   

תחנות שאיבה להגברת לחץ מים (בוסטרים)

חירום

2

3

   

מגדלים

פעיל

1

 

1

500

סה"כ

 

18

33

7

28,000

בחודשים אפריל עד נובמבר העיר ניזונה בכ- 70% מהמוביל ארצי ובכ- 30% מהפקה עצמית מקידוחים.


אלעד

המים המסופקים לתושבי אלעד מגיעים מחברת "מקורות" מקידוחי מזרח ירקון.

בנוסף, קיים גיבוי ממפעל שפלת לוד ומקו ירקון מזרחי.

סוג המתקן

סטטוס

כמות המתקנים

כמות יחידות שאיבה

כמות מאגרי מים

קיבולת, מ"ק

תחנות שאיבה ובריכות אגירה

פעילות

1

4

1

7,000

סה"כ

 

1

4

1

7,000

כפר ברא

מערכת אספקת המים של כפר ברא מתבססת על רכישת מים מקידוח השייך לאגודת מים "אלויאם".

במקרים חריגים ובשעות חירום, מערכת אספקת המים ניזונה מחיבור ל חברת "מקורות".

סוג המתקן

סטטוס

כמות המתקנים

כמות יחידות שאיבה

כמות מאגרי מים

קיבולת, מ"ק

תחנות שאיבה ובריכות אגירה

פעילות

1

2

1

200

תחנות שאיבה להגברת לחץ מים (בוסטרים)

פעילות

1

2

   

בריכת אגירה

פעילה

1

 

1

300

סה"כ

 

3

34

2

500