רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מלגות

 
טופס - נוהל בקשת הגשת מלגות סטודנטים
 
 
מלגה לספורטאים וספורטאיות עם מוגבלויות:
קול קורא למלגת "ספורטאים מצטיינים" לשנת תשפ"א - לחץ כאן
טופס בקשת מלגה - לחץ כאן 
 
מלגה לספורטאים מצטיינים:
כתב הצהרה והתחייבות של מגיש הבקשה לשנת הלימודים תשפ"א 2021-2020 - לחצו כאן 
נוהל בקשה למלגות ספורטאים מצטיינים לשנת תשפ"א - לחצו כאן
 
תמיכות - לחץ כאן