רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חינוך ונוער

 
פגישות וקבלת קהל יתאפשרו רק בתאום מראש.
 
להלן מספרי הטלפונים לתאום בנושאים השונים:
בתחום חינוך ונוער בטלפון 098970103 - אריקה
בתחום חינוך מיוחד וגנים 09-8970120 - דליה
מ"מ רכזת משאבי אנוש בחינוך 09-8970111 - תימור
 
קבלת קהל תתקיים בימים
בימים א' ב' ד' בשעות 8.30-12.00
יום ג' בשעות 16.00-18.00
יום ה' בשעות 12.00-14.00
 
טופס בקשת העברה לחץ כאן 
 
חנוך מונגש 
 
הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה שנה"ל התשע"ט - לחץ כאן