רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

בתי ספר

 
תשלומי הורים עבור לוקרים לשנת תשע"ח -לחץ כאן
 
כתובת אתר מיני פיי  https://www.minipay.co.il/pages/main.aspx?v=3006100
יש להיכנס ללשונית תשלום חוגים
קוד 3006100
 
להורי חטיבת הרצוג שלום
לאור שאלות שהופנו בנושא לוקרים להלן עדכון.
1. התשלום עבור הלוקרים לשנת תשע"ח יבוצע במערכת עד יום שלישי בשעה 12.00.
2. ביום שלישי תפורסם הודעה על תאריכי החזר ללוקרים משנה קודמת וחלוקת לוקרים לשנת תשע"ח.
3. הורים ששילמו בשנה קודמת פיקדון ורוצים לשכור גם השנה ישלמו רק 155 ₪. ויביאו בעת הרישום את הקבלה על תשלום הפיקדון משנה קודמת.
4. מיקום הלוקרים נתון להחלטת בית הספר והנהגת הורים. הפניות לבדיקה מחודשת של המיקום הועברה אליהם וננהג בהתאם להחלטתם.
 
 
 
תושבי קדימה צורן,
כחלק מתהליך הקמת התיכון, בכוונת המועצה המקומית קדימה צורן, לקיים תהליך של שיתוף הציבור בבחירת שם לביה"ס. ההשתתפות בתהליך פתוחה לכלל הציבור.
 
למידע נוסף – לחץ כאן
 
נוהל ועדת העברות לשנת הלימודים תשע"ח - לנוהל לחץ כאן
 
"מה עצים" – פרויקט שנתי במוסדות החינוך והקהילה לשנת תשע"ו - לחץ כאן
 
למידע אודות יום הערכות יישובי לפתיחת שנה''ל תשע''ו בבתי הספר – לחץ כאן
 
למידע אודות התוצרים מהעשייה החינוכית בבתי הספר בשנת תשע"ה – לחץ כאן
 
למצגת גוונים - לחץ כאן
 
לטופס רישום לשנת הלימודים תשע"ז לחט"ב הרצוג - לחץ כאן
 
לסרטון שהופק בעקבות הקונצרט המוסיקלי של שכבות ב' יובלים שחתם את שנת הפעילות - לחץ כאן
 
ללוח זמנים לשבוע החינוך תשע"ה - לחץ כאן
 
להזמנה לכנס מקהלות - לחץ כאן
 
לחוזר להורים: ריענון נוהלי התנהגות בימי חופשה - לחץ כאן
 

רישום לבתי ספר לשנת הלימודים תשע"ח:


טופס לרישום לבתי הספר לשנת תשע"ח מכיתה א' להורדה לחץ כאן
 
לתושבים חדשים או תושבי הרשות שהילדים שלהם למדו בגנים פרטיים או בתי ספר מחוץ לישוב .
נספחים שנדרש להוסיף לטופס זה:
1. צילום ת.ז +ספח שהילדים רשומים בו.
2. חוזה מכר\שכירות דף ראשון ואחרון.
3. טופס ביטול רישום .
 

בתי ספר יסודיים:

ממלכתי - יובלים, לב-רן, ניצני השרון, יגאל אלון
ממלכתי דתי - אור תורה
דתי - בית יעקב נתיבות משה , תלמוד תורה קרן נתיבות משה