רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ביטחון, בטיחות ובריאות

פרטי התקשרות

מתן לסרי מנהל מחלקת חרום ובטחון 
קב"ט מוסדות חינוך ומנהל מטה הבטיחות בדרכים : 09-8902945 matan@kadima-zoran.muni.i

בדיקות בטיחות מתקני משחק בגני הילדים

  
 

ביטחון, בטיחות ובריאות

 

יעדים לשנת הלימודים תשע"ח: 

ביטחון: היערכות למצב הביטחוני –"תחילת הסתיו-אירן"

- תיאום הערכות למצב הביטחוני המשתנה בהתאם להנחיות פיקוד העורף
•מינוי עב''טים לכל בתי הספר.
•תרגול פינוי למקלטים והערכות לחירום על פי תכנית עבודה שנתית של משרד חינוך.
•הקצאה של מאבטחים לכל בתי הספר למשך כל השנה בהתבסס על השנה הקודמת.
 

בטיחות: הטמעת כללי התנהגות ונהלי עבודה

•הטמעה של תהליכי עבודה בתחום הבטיחות בבת הספר. כיבוי אש, מתקני משחק, חשמל.
•הוראות כללי התנהגות של התלמידים והמורים בבת הספר תוך הקפדה על היבט הבטיחות בהתנהגות .
  

זהירות בדרכים:

•מינוי רכזת זה"ב בכל בתי הספר
•הפעלה של תכנית עבודה שנתית על פי הנחיות חוזר מנכ"ל לכיתות א, ה, כיתות ו משמרות הזה"ב.
•שילוב בתי הספר כמקדם בטיחות בדרכים בכל הישוב והשפעה על ציבור התושבים באמצעות התלמידים.