רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ביקור סדיר

קצינת ביקור סדיר, פרטי התקשרות:
קבס"ית- לירז יעקובי
טלפון: 09-8970108
דואר אלקטרוני: liraz_y@kadima-zoran.muni.il
 

יעדים רב שנתיים בתכנית העבודה

1. הטמעת מדיניות משרד החינוך והמחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה בקרב מערכת החינוך, הורים, תלמידים ושותפי תפקיד.
2. איתור תלמידים נושרים ובסיכון לנשירה, והכנת תמונת מצב עדכנית על הנשירה ביישוב.
3. צמצום נשירה וביקור בלתי סדיר.
4. הכרות עם התערבויות למניעת נשירה ולטיפול בנושרים (מועדוניות, האגף לשירותים קהילתיים).
5. טיפול בפרט.
 
 

משימות תשע"ו להשגת המטרות

1. איתור יזום של תלמידים שנשרו ממוסדות החינוך במהלך השנה.
2. הקמת מרכז מידע (מצבת תלמידים) ועדכון שוטף של משרד החינוך .
3. קשר שוטף וקבוע עם בתיה"ס לצורך איתור וטיפול למניעת נשירה.
4. קשר קבוע עם שותפי תפקיד ומשרדים רלוונטיים לצורך איתור, טיפול, מעקב ודיווח.
 
 
נוהלי עבודת קב"ס עם בתי הספר- לחץ כאן