דלג לתוכן

רשימת בתי הספר ואזורי הרישום

רשימת בתי הספר ואזורי הרישום

מצבת בתי ספר ואזורי מיפוי לשנה"ל תשפ"ד
שלב חינוך בי"ס טלפון סמל מוסד כתובת אזור מיפוי אזור רישום
יסודי ממלכתי יגאל אלון 09-8991069 411819 יאנוש קורצ'אק 1 קדימה אזור רישום יגאל אלון
ניצני השרון 09-8910054 415083 הורדים 36 קדימה אזור רישום ניצני השרון
לב רן 09-8947135 414805 לב השרון 2 צורן כל אזור צורן
יובלים 09-8942026 413733 השקמה צורן
יסודי חמ"ד אור תורה 09-8990022 411827 הסתדרות 3 קדימה כל הישוב
חטיבות ביניים גוונים 09-8991080 441576 הניצן 3 קדימה כל אזור קדימה
הרצוג 077-9981576 442046 לב השרון 1 צורן כל אזור צורן
תיכון עודד 09-8875548 410225 הורדים 38 קדימה כל היישוב
דילוג לתוכן The Butterfly Button