דלג לתוכן

הממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור: דקלה נדב (מבקרת המועצה המקומית משמשת גם כממונה על תלונות הציבור).

מי יכול להגיש תלונה?  

כל אדם יכול להגיש תלונה.

על מי ניתן להתלונן?

על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א(ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

התלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון.

על מה ניתן להתלונן?

ניתן להתלונן על מעשה הפוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, וכשהמעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.
יובהר כי הממונה על תלונות הציבור אינה משמשת כתחליף לממלאי התפקידים השונים במועצה מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים, ומשכך אינה מהווה ערוץ לפניה ראשונית של המתלונן. בכפוף לאמור, טיפול הממונה על תלונות הציבור מותנה בכך שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו. במקרה של פניה ראשונית הנוגעת לעבודת המועצה, יש להפנותה ליחידה הרלוונטית או למוקד שירות לתושב הפועל 24/7 בטלפון: 09-8902-999 או בווטסאפ 054-8081587 או בדוא"ל Moked@kadima-zoran.muni.il  

באילו דרכים ניתן להגיש תלונה?

  1. באמצעות טופס מקוון להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
  2. באמצעות הדואר: המועצה המקומית קדימה צורן, הממונה על תלונות הציבור, רח' הרצל 1, קדימה צורן
  3. באמצעות דוא"ל  diklan@kadima-zoran.muni.il
  4. באמצעות פקס: 1539-7889000

להרחבה ראו כאן חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח 2008.
להרחבה ראו כאן נוהל טיפול בתלונות ציבור.

דילוג לתוכן The Butterfly Button