דלג לתוכן

רווחה ושירותים חברתיים

רווחה ושירותים חברתיים

יעודה של המחלקה לשירותי רווחה וקהילה במועצה מקומית קדימה-צורן הוא לסייע ליחידים, משפחות וקהילות במיצוי יכולתם ולהגן על אלו שמפאת נכות, מצוקה או משבר מתקשים למצות את יכולתם.

בנוסף, המחלקה פועלת לאתר אוכלוסיות בסיכון ולטפל בהן בשותפות עם גורמים שונים בקהילה, תוך הפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות.

במחלקה לשירותי רווחה וקהילה פועלים אנשי מקצוע ובהם עובדות סוציאליות במטרה לסייע לפונים ולהגדיל את מגוון השירותים הניתנים על ידה לתושבי הקהילה.

המחלקה פועלת במסגרת חקיקה ממשלתית:
חוק שירותי הסעד, התשי"ח – 1958 ותקנותיו.

חוק זה מחייב את הרשויות המקומיות להקים ולהפעיל מערכות רווחה לתושבים לשם מתן טיפול סוציאלי.
כדי לבצע את היעדים והמשימות המוטלות עליה פועלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה באמצעות הנהלה, יחידות מקצועיות ומטה:

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן The Butterfly Button