דלג לתוכן

היחידה לאזרח הוותיק

היחידה לאזרח הוותיק

בתקופת הזקנה צפויים שינויים בחיי האדם, בכושרו הגופני, בריאותו וסביבתו.
המדינה מגדירה את הזקן על פי גילו הכרונולוגי: נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67.

במחלקה קיימת התייחסות מקצועית נרחבת לצרכי הזקן וזאת במטרה לשמר את כישוריו וכוחותיו האישיים, המשפחתיים והחברתיים בסביבתו הטבעית.

אוכלוסיית הקשישים בישוב מונה כ- 1,300 איש, וכמחציתם מקבלים שירותים מהמחלקה לשירותים חברתיים.

השירותים כוללים
מימוש חוקים: חוק סיעוד וחוקי הגנה על קשישים.
ייעוץ וטיפול סוציאלי: פרטני ומשפחתי.
סיוע חומרי.
רצף שירותים קהילתיים

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן The Butterfly Button