דלג לתוכן

היחידה לאזרח הוותיק

היחידה לאזרח הוותיק

בתקופת הזקנה צפויים שינויים בחיי האדם, בכושרו הגופני, בריאותו וסביבתו.
המדינה מגדירה את האזרח הותיק על פי גילו הכרונולוגי: נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67.

באגף קיימת התייחסות מקצועית נרחבת לצרכי האזרח הותיק וזאת במטרה לשמר את כישוריו וכוחותיו האישיים, המשפחתיים והחברתיים בסביבתו הטבעית.

השירותים כוללים
מימוש חוקים: חוק סיעוד וחוקי הגנה על אזרחים ותיקים.
ייעוץ וטיפול סוציאלי: פרטני ומשפחתי.
סיוע חומרי.
רצף שירותים קהילתיים.

דילוג לתוכן The Butterfly Button