דלג לתוכן

היחידה לטיפול בפרט ובמשפחה

היחידה לטיפול בפרט ובמשפחה

על היחידה
הטיפול במשפחה מהווה חלק עיקרי בשירותי המחלקה וזאת מתוך ראייה מקצועית כי התא המשפחתי הוא המקור הטבעי של הפרט.

מטרת היחידה לתת שירות טיפולי ליחידים, זוגות ומשפחות.

 הטיפול ניתן במגוון תחומים:
ליווי מקצועי אישי.
סיוע למשפחה במשבר עקב מחלה, שכול וכו'.
טיפול בבעיית אלימות במשפחה.
ייעוץ וטיפול למשפחות חד-הוריות.
הפעלת סומכות/חונכות להורים עם קשיי תפקוד.
סיוע חומרי כגון עזרה ביתית לחולה, השלמת ציוד ביתי, נסיעות לטיפולים רפואיים, ביגוד.
הפניה לקבלת סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים.
תיווך מול גורמי ממסד שונים (המוסד לביטוח לאומי, משרד השיכון) לצורך מיצוי זכויות.


 

רצף השירותים הניתנים בקהילה

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי:

 

עובד סוציאלי לענייני סדרי דין (פקיד סעד לסידרי דין):
ישנם מצבים של חוסר הסכמות בין הורים הנמצאים בהליכי גירושין, בכל הקשור למשמורת והסדרי ראייה בנוגע לילדיהם הקטינים. במקרים רבים פונה הרשות השופטת למחלקה לשירותים חברתיים במטרה לקבל חוות דעת מקצועית הנוגעת לטובת הילד.

כחלק משירותי המחלקה משמשת עובדת סוציאלית לענייני סדרי דין, ומתוקף צו של בית משפט או בית הדין הרבני, מגישה תסקיר ובו התרשמויות מקצועיות והמלצות בתחום הטיפול והילדים.

הגשת התסקיר מתבצעת לאחר מפגשים עם ההורים, הילדים ומוסדות חינוך. שאיפתו של העובד הסוציאלי לענייני סידרי דין היא לקבל החלטות באופן המוסכם על שני בני הזוג.

עובד סוציאלי לענייני סידרי דין פועל מכוח חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955 אשר נותן סמכויות נרחבות לבצע חקירה לשם הכנת תסקיר לבית המשפט וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשנ"ב- 1962, המתייחס לאנשים שהוגדרו, על ידי המערכת המשפטית, כחסויים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם בעצמם מחמת מצבם השכלי, הנפשי או הבריאותי, או מחמת היותם קטינים.

דילוג לתוכן The Butterfly Button