דלג לתוכן

היחידה לטיפול בפרט ובמשפחה

היחידה לטיפול בפרט ובמשפחה

על היחידה
הטיפול במשפחה מהווה חלק עיקרי בשירותי המחלקה וזאת מתוך ראייה מקצועית כי התא המשפחתי הוא המקור הטבעי של הפרט.

מטרת היחידה לתת שירות טיפולי ליחידים, זוגות ומשפחות.

 הטיפול ניתן במגוון תחומים:
ליווי מקצועי אישי.
סיוע למשפחה במשבר עקב מחלה, שכול וכו'.
טיפול בבעיית אלימות במשפחה.
ייעוץ וטיפול למשפחות חד-הוריות.
הפעלת סומכות/חונכות להורים עם קשיי תפקוד.
סיוע חומרי כגון עזרה ביתית לחולה, השלמת ציוד ביתי, נסיעות לטיפולים רפואיים, ביגוד.
הפניה לקבלת סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים.
תיווך מול גורמי ממסד שונים (המוסד לביטוח לאומי, משרד השיכון) לצורך מיצוי זכויות.


 

רצף השירותים הניתנים בקהילה

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי:
טיפול זוגי או טיפול משפחתי הינו שיטת טיפול ייחודית, הרואה את האדם כחלק ממערכת יחסים רחבה יותר- זוגיות או משפחתית.
מטרת הטיפול הינה לתת כלים וסיוע בהתמודדות עם בעיות במשפחה, הורות וזוגיות. התחנה פועלת על ידי צוות של אנשי מקצוע- מטפלים זוגיים ומשפחתיים.

השירות כרוך בתשלום וחלקו מסובסד על ידי המועצה.

מרכז רב תחומי לשלום המשפחה:
בימים אלו שוקד צוות המחלקה לשירותים חברתיים על פיתוח שירותים לטיפול במשפחה וזאת במסגרת הפרויקט "עיר ללא אלימות".
הטיפול במרכז יכלול קבוצות לילדים לעיצוב התנהגותי, הדרכת הורים, טיפול באלימות במשפחה ועוד.

מטרת המרכז הינה הרחבת השירותים לאוכלוסייה הנפגעת מאלימות בהיבטים השונים (פיזי, נפשי, מיני, כלכלי) בתוך המשפחה ומחוצה לה, בניית רצף טיפולי מזמן הדיווח עד סיום ההתערבות תוך שילוב חוליות קהילתיות רלוונטיות ופיתוח תוכנית מניעה בשיתוף מערכות משיקות.

עובד סוציאלי לענייני סדרי דין (פקיד סעד לסידרי דין):
ישנם מצבים של חוסר הסכמות בין הורים הנמצאים בהליכי גירושין, בכל הקשור למשמורת והסדרי ראייה בנוגע לילדיהם הקטינים. במקרים רבים פונה הרשות השופטת למחלקה לשירותים חברתיים במטרה לקבל חוות דעת מקצועית הנוגעת לטובת הילד.

כחלק משירותי המחלקה משמשת עובדת סוציאלית לענייני סדרי דין, ומתוקף צו של בית משפט או בית הדין הרבני, מגישה תסקיר ובו התרשמויות מקצועיות והמלצות בתחום הטיפול והילדים.

הגשת התסקיר מתבצעת לאחר מפגשים עם ההורים, הילדים ומוסדות חינוך. שאיפתו של העובד הסוציאלי לענייני סידרי דין היא לקבל החלטות באופן המוסכם על שני בני הזוג.

עובד סוציאלי לענייני סידרי דין פועל מכוח חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955 אשר נותן סמכויות נרחבות לבצע חקירה לשם הכנת תסקיר לבית המשפט וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשנ"ב- 1962, המתייחס לאנשים שהוגדרו, על ידי המערכת המשפטית, כחסויים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם בעצמם מחמת מצבם השכלי, הנפשי או הבריאותי, או מחמת היותם קטינים.

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן The Butterfly Button