דלג לתוכן

הגשת בקשה  לרישיון

הגשת בקשה  לרישיון

הגשת בקשה  לרישיון

בטרם תכינו את הבקשה לרישיון עסק מומלץ להתעדכן במידע המצוי במשרדי הממשלה, נותני האישור, לגבי עסקים שונים ולגבי דרישות נותן האישור לשם מתן רישיון עסק.

קישור למפרטים האחידים שפורסמו עד כה-

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx

קישור לאתר רישוי עסקים של משטרת ישראל

https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing

קישור לאתר רישוי עסקים של המשרד להגנת הסביבה-

https://www.gov.il/he/departments/topics/industry_and_licensing

קישור לאתר רישוי עסקים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx

קישור לאתר רישוי עסקים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx

קישור לאתר רישוי עסקים של משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx

קישור לאתר רישוי עסקים של הרשות הארצית לכבאות והצלה

https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen

קישור לאתר נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים- נגישות

https://www.gov.il/he/departments/guides/accessibility_inspection_business_licensing

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן