דלג לתוכן

ועדות

ועדות

וועדות המועצה- מעודכן ספטמבר 2023

שם הוועדה הנהלה/ כספים   (חובה)
  ראש מועצה- קרן גרין- יו"ר
  יצחק גולברי
  שלומי מוכתר
  רונן שפיצר
  עינת מור ברק
  אמיר זהבי
  איילת אדלר
  אייל אלבלק
   

שם הוועדה מכרזים  (חובה)
  אמיר זהבי – יו"ר (החל מיולי 22)
  רונן שפיצר- (החל ממליאה מאי 23)
  תומר יעקב
   

שם הוועדה הנחות בארנונה  (חובה)
  אייל אלבלק- יו"ר
  יוסי נגר
  גזברית- ציפי וקנין
  מנהל מח' גבייה – רוני לבנט
  עו"ד- דרור יוספי
   

שם הוועדה איכות הסביבה  (חובה)
  שלומי מוכתר- יו"ר
  ראש מועצה- קרן גרין
  מנכ"ל- עמיקם לוי נגר
   

שם הוועדה חקלאית  (חובה)
  שלומי מוכתר- יו"ר
  ראש מועצה- קרן גרין
  מנכ"ל- עמיקם לוי נגר
  חקלאים

שם הוועדה בטחון  (חובה)
  קרן גרין- יו"ר
  קב"ט- עופר פרץ
  מנהלת מוקד- עופרה אזולאי
  מנכ"ל- עמיקם לוי נגר
  מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה- צביה שמע
  מנהל מח' חינוך- אדר ארד
  מנהלת משאבי אנוש- דבורה אגרנטי
  מנהלת רכש- שלומית גולדברג
   

שם הוועדה ביקורת   (חובה)
  אביעד חסון- יו"ר
  מבקרת- דקלה נדב
  יוסי נגר החל מ-10/21
   
   

שם הוועדה שמות והנצחה  (חובה)
  קרן גרין- יו"ר
  אביעד חסון
  אמיר זהבי
  יוסי נגר
  רונן שפיצר
  יצחק גולברי
  אייל אלבלק
  עינת מור ברק
  צפריר פדלון
  שלומי מוכתר
  איילת אדלר
  תפארת שלומציון אסולין
  תומר יעקב
   

שם הוועדה ערר לארנונה (חובה)
  גיל ברקאי- יו"ר
  רונן וידמן
  אלה קאופמן – מ"מ יו"ר (החל מיולי 21)
  ירון בירן (החל מיולי 21)
  מיכאל סלם (החל מיולי 21)
   

שם הוועדה תמיכות (חובה)
  מנכ"ל-עמיקם לוי נגר- יו"ר
  גזברית- ציפי וקנין
  יועמ"ש – אהרון שפרבר
  צביה שמע
  יאיר מילרמן
   

שם הוועדה מלח  (חובה)
  קרן גרין- יו"ר
  קב"ט- עופר  פרץ
  מנכ"ל- עמיקם לוי נגר
  מנהלת מוקד- עופרה אזולאי
  מהנדס- רמי יוגב
  יעקב כהן
  מנהלת רכש- שלומית גולבדרג
  מנהל מח' תיאום ובקרה/ אחראי נגישות- רועי איצקוביץ
   

שם הוועדה השקעות
  גזברית- ציפי  וקנין- יו"ר
  מנהלת חשבונות ראשית- איריס וסרברגר
  מנכ"ל- עמיקם לוי נגר
  ס. גזברית- סנדרה טננבוים
  יועץ השקעות
   

שם הוועדה תנועה
  קרן גרין- יו"ר
  מנכ"ל- עמיקם לוי נגר
  מהנדס- רמי יוגב
  מנהלת פרוייקטים- אירית  אופיר
  יצחק גולברי
  יועץ תנועה
  משטרת ישראל
   

שם הוועדה חינוך
  עינת מור ברק- יו"ר (החל מ- 6/22)
  צביה שמע
  אדר ארד
  נציגות בתי הספר
  נציגות ועדי הורים
   

שם הוועדה הנהלת המתנ"ס
  יעל בן מרדכי- יו"ר
  שגיא בשירי
  שרון ניר גניש
  מאיר בר
  לאה וולשטיין
  קרן לוין
  מיכאל סלם
  גלעד מנשה
  יוחאי אפללו
   

שם הוועדה מנהלת א.ת. משותף פארק השרון
  מנכ"ל- עמיקם לוי נגר
  יצחק גולברי
  גזברית- ציפי וקנין
   
  פנינה אמויאל משה
  איציק להב
  איציק שעתאל
  רונן חיון
   

שם הוועדה רכש ובלאי  (חובה)
  מנכ"ל- עמיקם לוי נגר
  גזברית – ציפי וקנין
  יועץ משפטי- אהרון שפרבר
   
   

שם הוועדה מאבק בנגע הסמים ואלכוהול  (חובה)
  קרן גרין- יו"ר
  נגה אהרוני
  צביה שמע

אדר אדר

עופר פרץ

נועם אלטחן

נציגי ציבור

שם הוועדה הקצאות
  מנכ"ל- עמיקם לוי  נגר
  גזברית – ציפי וקנין
  יועץ משפטי – אהרון שפרבר
  מהנדס- רמי יוגב
   

דילוג לתוכן The Butterfly Button