דלג לתוכן

חוקי עזר

חוקי עזר

אתר זה מכיל מידע לידיעה כללית בלבד.
הנוסח המחייב של חוקי העזר הוא זה המתפרסם ברשומות מעת לעת, והמידע באתר אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי. מועצת קדימה צורן לא תישא בכל אחריות שהיא בגין הסתמכות על המידע המוצג באתר.

לחוק העזר בנושא העמדת רכב וחנייתו (תיקון), התשפ"ב 2022 – לחץ כאן

לחוקי העזר כפי שמופיעים באתר של משרד הפנים ובאחריותם – לחץ כאן

לחוק עזר בנושא איכות הסביבה לחצו כאן

לחוק עזר כתבי הסמכה לפקחים מיום 18.4.2016 – לחץ כאן

לחוק עזר כתבי הסמכה לפקחים לפי החוק הארצי 12.9.16 – לחץ כאן

לחוק עזר הסמכות הפקחים לענין קנסות כלבים על פי חוק העזר 24.7.16 – לחץ כאן

ילקוט הפרסומים הסמכת פקחים לפי חוק עבירות מינהליות 15.06.17 – לחץ כאן

לחוק עזר לקדימה-צורן (חיקוקי שלטון מקומי), תשע"ו-2016 – לחץ כאן

לחוק עזר לקדימה-צורן (החלת חוקי עזר על הרשות המאוחדת), התשע״ד-2014 – לחץ כאן

לחוק העזר לקדימה-צורן (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ג- 2013 – לחץ כאן

לחוק העזר לקדימה-צורן (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"א 2010 – לחץ כאן

לחוק העזר לקדימה-צורן (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) התשע"ג 2013 – לחץ כאן

לחוק העזר לקדימה-צורן מינוי פקחים לעניין כלבת ופיקוח על כלבים התשס"ז 2007 – לחץ כאן

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן The Butterfly Button