דלג לתוכן

בתי כנסת

בתי כנסת

קדימה

שם בית הכנסת

סגנון

כתובת

ביהכ"נ 'אבותינו עולי פרס'

פרסי

גורדון 1

ביהכ"נ 'אהבת שלום'

מרוקאי

ויתקין 40

ביהכ"נ 'אהל יצחק רענן'

הרצוג 65

ביהכ"נ 'אוצר התורה – בית יוסף'

ספרדי

מימון 65

ביהכ"נ 'בית דוד'

אשכנזי

הרצוג 60

ביהכ"נ 'בית יעקב'

פרסי

שפירא

ביהכ"נ 'בית שמעון'

אשכנזי

שבזי 75

ביהכ"נ 'בני עקיבא'

ספרדי

הרב אברהם אביקסיס

ביהכ"נ 'זכור לאברהם'

מרוקאי

מ"ג 48

ביהכ"נ 'בית מנחם'

חב"ד-כללי

הרב אברהם אביקסיס

ביהכ"נ 'יפאר ענוים'

הרב אברהם אביקסיס

ביהכ"נ 'כלפו טייב'

ספרדי

מ"ג

ביהכ"נ 'סוכת רחמים'

תימני

שבז"י 72

ביהכ"נ 'קרני קדם'

שבז"י 1

ביהכ"נ 'ר' יוסף חיים'

ספרדי

ההסתדרות

ביהכ"נ 'שבז"י'

תימני

שבז"י 70


צורן

שם בית הכנסת

סגנון

כתובת

ביהכ"נ 'אחדות ישראל'

ספרדי

פינת דולב/לב השרון

ביהכ"נ 'שיבת ציון'

תימני

פינת דולב/לב השרון

ביהכ"נ חב"ד

כללי

בית ספר לב-רן – זמני

דילוג לתוכן The Butterfly Button