דלג לתוכן

קידום כהונת נשים בבחירות 2018

קידום כהונת נשים בבחירות 2018

הבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות וקידום תיקון 12 לקידום כהונת נשים נכנס לתוקף!

ב-30.10.2018 יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות.

חשוב לדעת שלראשונה יחולו הוראות תיקון מספר 12 לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג – 1993 (להלן – תיקון 12) – רשימת מועמדים שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים מטעמה במועד הקבוע בחוק הם נשים, תהיה זכאית לתוספת מימון של 15% מסכום מימון הוצאות הבחירות הקבוע בחוק.

המימון אינו רלוונטי לרשימת מועמדים בבחירות למועצה אזורית, ומידע זה מובא כשירות לציבור ומובהר כי מימון הוצאות הבחירות לרבות תוספת המימון כאמור כפופים להוראות הדין השונות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת המימון בלשכת המפקחת הארצית על הבחירות במשרד הפנים בטלפונים 02-5955954 או 02-5955947.

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן