דלג לתוכן

פרוטוקולים י. מועצה 2016

פרוטוקולים י. מועצה 2016

פרוטוקולים י. מועצה 2016

קבצים נוספים

מס' שם הורדה
1 פרוטוקול ישיבה מיום 20.12.16- סופי לאחר תיקונים מיום 14.2.17
2 פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין מיום 1.11.2016
3 פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 25.10.16
4 פרוטוקול חתום 13/09/2016
5 פרוטוקול ישיבה מספר 2016027 לתאריך ישיבה מיום 4.9.16
6 פרוטוקול ישיבה מספר 2016207 לתאריך ישיבה מיום 4.9.16
7 פרוטוקול מליאה מיום 16.8.2016
8 סיכום החלטות חתום 02082016 - כולל תבחינים להקצאת קרקעות
9 פרוטוקול מליאה לא מן המנין מיום 26.7.16
10 פרוטוקול לא מן המנין מליאה מיום 12.7.16
11 פרוטוקול מליאה לא מן המנין מיום 5.7.16 -חתום דוח מבקר המועצה 2015
12 פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המנין מיום 29.6.16
13 פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המנין נוסח לחתימה 29/6/16 מתוקן מליאה 12072016
14 פרוטוקול מליאת המועצה מן המנין מיום 19.6.16 חתום
15 פרוטוקול מליאת המועצה לא מן מיום 31.5.16 חתום
16 פרוטוקול מליאה מן המנין מיום 17.5.16 חתום
17 פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המנין מיום 1.5.16
18 פרוטוקול מליאת המועצה מן המנין מיום 12.4.16
19 פרוטוקול מליאת המועצה מן המנין מספר 3 מיום 08/3/2016
20 מן המניין ישיבת מליאת המועצה 9/2/2016
21 מן המנין מיום 9.2.16 פרוטוקול מליאת המועצה
22 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המנין מיום 12.1.16
23 לא מן המניין מס 1.2016 5/01/2016

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה