דלג לתוכן

פרוטוקולים י. מועצה 2017

פרוטוקולים י. מועצה 2017

פרוטוקולים י. מועצה 2017

קבצים נוספים

מס' שם הורדה
1 מליאת המועצה קדימה צורן 18/07/2017
2 תמלול ישיבת מליאה 12.9.17
3 ישיבת מליאה 17.10 - קדימה צורן
4 פרוטוקול מליאה מיום 18.7.17 חתום + נספחים
5 פרוטוקול מליאה 12.9.17 חתום
6 מליאת מועצה 21.11.17 חתום
7 תמלול ישיבת מליאה קדימה צורן 20.8
8 תמלול ישיבת מליאה מיום 15.8
9 פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 20.6.17 - בנושא ארנונה- חתום
10 פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 30.7.17- חתום
11 פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 27.6.2017 בנושא תקציב- חתום
12 פרוטוקול מליאה 10.1.17 חתום
13 פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין 21.2.17 - חתום+ נספחים
14 פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 28.3.17 - חתום
15 ועדת תקציב 2017 קדימה צורן 21/2/2017
16 קדימה צורן-ישיבת מועצה-20.6.17 תימלול 29062017
17 פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המנין - צו הארנונה- מיום 29.6.16 אישור צו הארנונה לשנת 2017
18 פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 13.6.17 צו ארנונה חתום
19 פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין 2822017
20 תמלול ישיבת מליאה שלא מן המנין 26122017
21 פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 26.12.17 לאישור תקציב המועצה
22 פרוטוקול מליאה 17102017 חלק ב
23 פרוטוקול מליאה 17102017 חלק א
24 פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 15.8.17
25 פרוטוקול מליאה נדחית מיום 8.8.17 ליום 13.8.17
26 מליאת מועצה קדימה צורן 25.4.17
27 מליאת מועצה קדימה צורן 14.3.17
28 מליאת מועצה קדימה צורן 14.2.17
29 תמלול ישיבת המליאה 13062017 - ללא שינויים
30 פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 13.6.17 חתום הופץ
31 ישיבת מליאה מן המנין 25.4.2017
32 שיפוץ ביס גוונים ותיכון עודד סיור קבלנים
33 בחודש מאי 2017 לא התקיימה ישיבת מועצה מן המנין
34 פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך 14.3.17 חתום חלק א
35 פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך 14.3.17 חתום חלק ב
36 פרוטוקול ישיבת מליאה 14.2.17- סופי לאחר תיקוני פרוטוקול מיום 14.3.17

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה