דלג לתוכן

פרוטוקולים י. מועצה 2018

פרוטוקולים י. מועצה 2018

פרוטוקולים י. מועצה 2018

קבצים נוספים

מס' שם הורדה
1 תקציר החלטות פרוטוקול מליאה מיום 13.3.18 חתום
2 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 15072018
3 תמצית פרוטוקול ישיבת מליאה המועצה מן המניין מיום 20 פברואר 2018
4 פרוטוקול מליאה מיום 9.1.18 חתום
5 ישיבת מליאת מועצה מקומית קדימה-צורן 2015/12/29
6 פרוטוקול מליאה מיום 25.12.18
7 עדכון מספר 2 לסדר היום לישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום 25.12.2018
8 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיום 11.12.18
9 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיום 11.12.18
10 דוח מבקר המועצה 2016 חלק א
11 דוח מבקר המועצה 2016 חלק ד
12 דוח מבקר המועצה 2016 חלק ג
13 דוח מבקר המועצה 2016 חלק ב
14 דוחות כספיים 2016 קדימה צורן - סופי
15 דוח מפורט 2016 קדימה צורן - סופי 18.9.17
16 פרוטוקול 17/7/18 מן המניין
17 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מיום 10.7.18
18 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ביום 10.7.18
19 תקציר ישיבת מליאה מיום 3.7.18
20 פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 15.5.18
21 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מיום 8.5.18
22 פרוטוקול מליאה מן המניין 8.5.18 מתוקן
23 תקציר החלטות מפרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 10.4.18

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה