דלג לתוכן

פרוטוקולים י. מועצה 2019

פרוטוקולים י. מועצה 2019

פרוטוקולים י. מועצה 2019

קבצים נוספים

מס' שם הורדה
1 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין 17.12.19 תקציב 2020
2 פרוטוקול מלא מליאה לא מן המניין 17.12.19 תקציב 2020
3 פרוטוקול מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 14 שהתקיימה ביום ג' 10.12.19
4 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 14 שהתקיימה ביום 10.12.19
5 פרוטוקול וועדת תנועה 16.9.19
6 תקציב פיתוח 2020 מעודכן ליום 5.12.19 למליאה
7 תקציב 2020 מעודכן ליום 5.12.19 למליאה
8 שינויים בתקציב 2019 לאישור מליאת המועצה 2
9 מכתב מלווה לתקציב 2020
10 זימון וסדר יום לישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב 2020
11 זימון וסדר יום לישיבת מליאה שלא מן המניין 17.12.19 בנושא עדכוני תקציב
12 החלטת ועדת התכנון בנושא תוכנית המתאר תאריך ישיבה 17.11.19
13 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'13 שהתקיימה ביום 12.11.19 בלשכת ראש המועצה
14 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין
15 פרוטוקול מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 12 שהתקיימה ביום ג' 5.11.19
16 פרוטוקול מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 13 12.11.19 'ג ביום שהת
17 תקציר החלטות מליאה מן המניין חתום להפצה
18 תקציר החלטות מליאה לא מן המניין 12.11.19 חתום להפצה
19 פרוטוקול מליאה מלא מיום 5.11.19 חתום להפצה
20 פרוטוקול מלא מליאה לא מן המניין 12.11.19 חתום להפצה
21 חתימות קרן ועמיקם
22 ישיבת מליאת מועצה מקומית קדימה-צורן 2019/02/19
23 מלל היטל שמירה קדימה 24.10.19
24 ישיבת מליאה מן המניין מועצה מקומית קדימה-צורן 2015/01/19
25 ישיבת מליאה שלא מן המניין מועצה מקומית קדימה-צורן 2015/01/19
26 תמלול ישיבות המועצה תאריכים 10.09.19
27 תמלול ישיבות המועצה תאריכים 6.10.19
28 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'10 שהתקיימה ביום 10.9.19 בלשכת ראש המועצה
29 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'11 שהתקיימה ביום 6.10.19 בלשכת ראש המועצה
30 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 8
31 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 6
32 תמצית פרוטוקול מליאת המועצה ביום 16.4.19
33 פרוטוקול מליאת מועצה ישיבה מן המניין 12.3.19
34 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאה מיום 26.2.19 בנושא תקציב חתום+ מסמכים נוספים
35 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין שהקתיימה ביום 19.2.19 בשעה 19:00 בלשכת ראש המועצה
36 זימון לישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום ג' 5.3.2019
37 זימון לישיבת מליאה בתאריך 5.3.19 המשך דיון בנושא תקציב המועצה לשנת 2019
38 ישיבה מן המניין ב 15.1.19
39 ישיבה לא מן המניין ב 15.1.19
40 ישיבת מליאה שלא מן המניין מועצה מקומית קדימה-צורן 15/01/19
41 טיוטת תקציב רגיל ופיתוח 2019 למליאה
42 תקציב המועצה לשנת 2019
43 זימון לשיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום ג' 26.2.19
44 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין
45 תקצירי החלטות מפרוטוקולי מליאה מן המניין ושלא מן המניין מיום 15.1.19
46 סדר יום לישיבת מליאה 15.1.19

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה