דלג לתוכן

פרוטוקולים י. מועצה 2020

פרוטוקולים י. מועצה 2020

פרוטוקולים י. מועצה 2020

קבצים נוספים

מס' שם הורדה
1 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין 22.12.20 עם חתימה
2 תקציר פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 29.12.20 עם חתימה
3 פרוטוקול מלא מליאה לא מן המניין מיום 29.12.20 עם חתימה
4 פרוטוקול מלא מליאה לא מן המניין 22.12.20 עם חתימה
5 פרוטוקול מלא מליאה מן המניין 24.11.20
6 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין 24.11.20
7 פרוטוקול מלא מליאה מן המניין 27.10.20
8 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין 27.10.20
9 פרוטוקול מלא מליאה מן המניין - 15.9.20 עם חתימה
10 פרוטוקול מלא מליאה לא מן המניין - דוח מבקר 15.9.20 עם חתימה
11 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין - 15.9.20 עם חתימה
12 תקציר פרוטוקול מליאה לא מן המניין מיום 15.9.20- דוח מבקר עם חתימה
13 פרוטוקול מלא מישיבת מועצה מיום 11.8.2020
14 תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מיום 11.8.20
15 פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום 1.7.20
16 תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מיום 1.7.20
17 פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום 16.6.20
18 תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מיום 16.6.20
19 פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום 19.5.2020
20 תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מיום 19.5.2020
21 סטטוס פרויקטים פעילים ובעבודה מעודכן מאי 2020
22 ישיבת מליאה 19/5/2020 סיכום קורונה עד כאן
23 ישיבת מליאה 19/5/2020 סטטוס גזברות וגביה מאי 2020
24 פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום 15.3.2020
25 תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מיום 15.3.2020
26 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 2 שהתקיימה ביום 11.2.2020 בלשכת ראש המועצה
27 פרוטוקול מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 2 שהתקיימה ביום ג 11.2.2020
28 פרוטוקול מליאת מועצה מלא מן המניין מס 1 מיום 21.1.2020
29 תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 1 שהתקיימה ביום 2020.1.21 בלשכת ראש המועצה

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה