דלג לתוכן

פרוטוקולים י. מועצה 2021

פרוטוקולים י. מועצה 2021

פרוטוקולים י. מועצה 2021

קבצים נוספים

מס' שם הורדה
1 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 8.6.21 עם חתימה
2 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין 11.5.21 עם חתימה
3 פרוטוקול מלא מליאה מן המניין 11.5.21 עם חתימה
4 פרוטוקול מלא מן המניין מיום 8.6.21 עם חתימה
5 פרוטוקול מליאה מלא מיום 6.4.21 עם חתימה
6 תקציר פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 6.4.21 עם חתימה
7 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 9.3.21 עם חתימה
8 פרוטוקול מליאה מלא מיום 9.3.21 עם חתימה
9 תקציר פרוטוקול מליאה מיום 9.2.21 עם חתימה
10 פרוטוקול מליאה מלא מן המניין מיום 9.2.21 עם חתימה
11 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 14.9.21
12 פרוטוקול מלא מליאה מן המניין מיום 14.9.21
13 תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 6 20.7.21
14 פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 6 20.7.21
15 פרוטוקול מלא מליאה מן המניין מיום 14.9.21
16 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 26.10.21
17 פרוטוקול מלא מליאה מן המניין מיום 26.10.21
18 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 19.10.21
19 פרוטוקול מלא מליאה מן המניין מיום 9.11.21
20 תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 9.11.21

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה