דלג לתוכן

בריכת המים

בריכת המים

בשנת 1934 הוקמה בריכת המים הראשונה בקדימה. היא הוקמה בשטח הקרקע הגבוה ביותר בישוב. כיום בריכת המים ושאר בריכות המים שבקדימה מנוהלות ע"י אגודת המים.

תמונה של מאגר מים
תמונה של מאגר מים

מסיפורי הבריכה:
בתקופת מאורעות 1936 – 1939, תושבי קדימה נאלצו לפטר את השומרים הערבים מאחר ולא היה ניתן לסמוך עליהם יותר. תושבי הכפר היו מנותקים משאר הישובים בסביבה. מפקדת ההגנה הייתה בתל-מונד וחברי ההגנה מקדימה נאלצו להגיע כל יום למפקדה, על מנת לקבל הנחיות כיצד לנהוג בהמשך.
לדוגמא: ניתנה הוראה לאסוף קש ולהכין ערימה על יד בריכת המים ובמקרה של סכנה וצורך בהזעקת עזרה, יש להצית את הקש על מנת להחיש סיוע למקום. בשנת 1938 הגיע מדריך שלימד את בני הדור בגילאי 13-14 איתות.
את תחנת האיתות הציבו במקום גבוה ביותר בקדימה, מעל בריכת המים. וכך התאפשר הקשר עם יישובי הסביבה: אבן יהודה, תל-מונד, צור משה וגאולים. האיתות נועד לברר האם ישנם בעיות או מצוקות בישובים. בלילה נערך האיתות בעזרת פנס, וביום בדגלים ומראות מחזירות אור בשיטת המורס. נערים שמרו בתורנויות, שנים בכל משמרת.

מספרת תושבת המקום דינה זאבי: "התקופה הייתה קשה. באזור הרגישו היטב את מאורעות 1938, כל ילדי בית הספר למדו איתות, מורס ודגלים. אמצעי ששימש לקשר עם הסביבה. עברנו קורס איתות בצור-משה. למדנו להשתמש ברובה ושובצנו בסידורי שמירה בלילות".

תמונה שלט שרשום בריכת המים
שלט שרשום בריכת המים
דילוג לתוכן The Butterfly Button