דלג לתוכן

מכרז 1/2021

מכרז 1/2021

מכרז 1/2021

לתשלום על מכרז 01/2021 לחץ כאן

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות – מכרז פומבי מס 1/2021 לאספקת מסכי שילוט אלקטרוניים מסוג LED

הודעה בדבר פתיחת מעטפות

מכרז פומבי מס' 01/2021 לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט אלקטרוני מסוג LED עבור מועצה מקומית קדימה צורן

סיכום סיור מציעים מכרז פומבי מס 1-21

פרסום מכרז פומבי מספר 01/21

מסמך הבהרות ודחיית מועד הגשה של מכרז פומבי מס' 01/2021 לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט אלקטרוני מסוג LED עבור מועצה מקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות למכרז פומבי מס' 01/2021 לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט אלקטרוני מסוג LED עבור מועצה מקומית קדימה צורן

דילוג לתוכן The Butterfly Button