דלג לתוכן

מכרז 11/2020

מכרז 11/2020

מכרז 11/2020

הודעה בדבר מכרז פומבי מספר 11-12.2020

מודעת פרסום מכרז 11/2020

מסמכי מכרז 11/2020 למתן שירותי שימוש במערכת תוכנה לניהול אחזקת נכסים ושירותי ייעוץ, ניהול ועדכונים שוטפים לנתוני סקר נכסי המועצה

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן The Butterfly Button