דלג לתוכן

מכרז 3/2022

מכרז 3/2022

מכרז 3/2022

מכרז פומבי מס' 2022/03 למתן שירותי ליווי חשבונאי לבתי ספר בניהול עצמי

תאריך פרסום: 07/02/2022
תאריך אחרון להגשה: 15/02/2022

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן The Butterfly Button