דלג לתוכן

מכרז 5/2020

מכרז 5/2020

מכרז 5/2020

הודעה בדבר שינויים במסמכי מכרז 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני ילדים

מכרז פומבי מספר 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני הילדים

מכרז פומבי מספר 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני הילדים

מספר הבהרות מס' 4 למכרז 5.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני ילדים

מסמך הבהרות מספר 1 למכרז פומבי 5/20 להפעלת תלן בגני ילדים

מסמך הבהרות מספר 2 – מכרז פומבי מס 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני הילדים

מסמך הבהרות מספר 3 למכרז פומבי 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני ילדים

דילוג לתוכן The Butterfly Button